درباره ما

 شـــرکت پــارت هـونــیاک، ثبـت شــده به شــــماره ٢۶٢٠٧٩ در اداره ثبت شــرکت ها و مالکیت صـنعتی اسـتان تهران، دارای پـــــروانـه بـــهـــره بـــــرداری بـه شــــــمـاره ١٠٢/٢١٣٢١ اخذ شده از سـازمان صـنـعت، معــــدن و تجــــارت استان مرکــزی، عضـــو رسمی انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشــاورزی ایران و همچنین از اعضــاء اتحادیه تعـاونی های تولـیدکنندگان کودهای کشـاورزی کشـور میباشد. این شـرکت افتـــخار دارد که با دو دهـه فـعـالـیت، گام هـای ارزنــــدهای در راســــــــــتای خودکفـایی تولیـدات کشـــاورزی و دستیابی به کشـــاورزی پایدار برداشته و با اتـکاء به دانش مدیران و توانایی پرسنل خود، همکاری متخصــصـــان و مشــــاوران حــوزههای مختلف کــشـــاورزی و سـازمانهای ذیربط، محصــــولات خود را جهـت مصــــرف داخــلی و صـادرات با برترین کیفیت و بالاترین مقدار، تولید و به بازار عرضه می نماید.

 سازمان خواروبار و کشـــــاورزی (FAO) در پیامی به مناسبت روز جهانی غذا اعلام کرد که از کمبود عناصر ریز مغذی (روی، منگنز ، منیزیم، آهن و … ) سالانه در کشـــورهای در حال توسعه بیش از ١٢٨میلیارد دلار خسـارت به محصـولات کشــاورزی وارد میشود. کمبود ریز مغذیها بخصـوص (روی) و مصــرف نامتعال کودها در کشــاورزی موجب انواع بیماری در گیاهان و همچنین در انسـان نظیر عصـبانیت، بداخلاقی، بیحوصلگی، خســتگی مفرط، کوتاهی قد، ریزش مو، سرماخوردگی مزمن، کمخونی، ناتوانی جنسی، افسردگی، عرق زیاد در بدن، بوی بد دهان، دیابت، بخصوص (سرطان) و ایمنی پا و بدن میگردد.

 نتیجه بهبود تغذیه گـیاه کــه عـمـدتا با مصــرف بهینه کودها )بخصوص کودهای دارای ریز مغذی( صورت میپذیرد، عبارتست از: ارتقاء کمی و کیفی محصـــولات کشـــاورزی ، رفع کمبود عناصر، اصلاح وضعیت تغذیهای و همچنین به دلیل افزایش ایمنی بدن ، نیاز به مصرف انواع داروها در کشور کاهش می یابد. با مصرف کودهای دارای ریز مغذی شاهد بهبود در کیفیت محصولات کشاورزی، بازار پسـندی محصـولات کشــاورزی ، خوش خوراکی محصــول، افزایش ویتامین ها و همچنین بالا رفتن غلظت مواد معدنی در گیاه خواهیم بود.