این کود با داشتن تمامی عناصر ماکرو و میکرو مورد نیاز گیاهان ،بعنوان یک مولتی ویتامین عمل کرده و در یک بازه زمانی سه ماهه و بصورت کامل، مواد غذایی گیاهان را تامین می کند.

گیاهانی مانند پتوس،برگ ابایی،آگلونما،دیفن باخیا،دراسینا،شفلرا،برگ بیدی،حسن یوسف،انواع نخل ها(نظیر شامادورا)و…

مقدار مصرف: دو قاشق غذاخوری بصورت چالکود در یک گلدان پنج لیتری