این کود با داشتن مقادیر بالای عنصر پتاسیم،بهترین گزینه برای شروع گلدهی و افزایش میوه  در گیاهان وپاجوش برای گیاهان زینتی (مانند زاموفیلیا و سانسوریاو…) بوده و همچنین باعث استحکام  و قطورتر شدن تنه گیاهان می شود.

برای گیاهان تنه دار مانند بنجامین،یوکا،بنسای،فیکوس و…

مقدار مصرف: دو قاشق غذاخوری بصورت چالکود در یک گلدان پنج لیتری