شرکت پارت هـونیاک، ثبت شده به شماره ٢۶٢٠٧٩در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان تهران، دارای پروانـه بهره برداری بـه شـمـاره ١٠٢/٢١٣٢١اخذ شده از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، عضو رسمی انجمن صنفی تولید کنندگان کودهای کشاورزی ایران و همچنین از اعضاء اتحادیه تعاونیهای تولـید کنندگان کودهای کشاورزی کشور میباشد.

کلیه محصــولات این شرکت دارای گواهی نامه ثبت مواد کودی اخذ شده از موسســه خاک و آب کشـــور می باشد و با برند پارت نیک رشد ثبت شده در اداره ثبت علائم تجاری به بازار عرضه می گردد .

محصولات

مشاهده محصولات بیشتر

دفتر مرکزی : بلوار میرداماد، خیابان رازان شمالی ، کوچه چهارم، پلاک ،۱۰واحد ۷
تماس : ۰۲۱۲۲۹۲۰۵۵۱
ایمیل : info@parthooniak.com